David Iuliana – Limbă B (italiană). Curs practic. Caiet de seminar (IFR)

Untitled-1
Autor: David Iuliana

Titlu: Limbă B (italiană). Curs practic. Caiet de seminar (IFR)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-959-7 978-973-614-678-7

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul I de studii, semestrul I, de a Facultatea de Litere, programul de studii Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (italiană) (IFR). Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu elementele de bază ale limbii italiene, ceea ce le va permite să înțeleagă variate mesaje orale și scrise, să se exprimare corect în această limbă în diferite situații de comunicare. Prin învăţarea acestei limbi armonioase, studenţii vor descoperi şi o cultură deosebită, vor avea posibilitatea de a se apropia de manifestările complexe şi profunde ale spiritului italian. Cursul practic conține elemente de curs – scheme, indicații, explicații- și activități practice – exerciții, dialoguri, traduceri, teme. Demersul didactic are un caracter preponderent aplicativ, urmărind exersarea și fixarea noțiunilor teoretice prezentate şi participarea activă a studenţilor. Caietul de seminar este organizat în 21 unități de învățare. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână