Oancea Costin Valentin – English Morphology Workbook

Untitled-1
Autor: Oancea Costin Valentin

Titlu: English Morphology Workbook

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-963-9

Domeniu: Filologie

Detalii: Publicul ţintă al lucrării este format din seriile de studenti din anul I care îşi desfăşoară studiile în cadrul programului de studii Limba și literatura engleză – o limbă și literatură modernă şi Studii Americane. Caietul de seminar oferă studenţilor un instrument de studiu util, menit să ii ajute la înţelegerea fenomenelor de limbă din domeniul morfologiei limbii engleze. Lucrarea este structurată în două părți – categorii nominale și categorii verbale – urmărind demersul științific abordat în cadrul cursului teoretic de morfolgie a limbii engleze. Prima secțiune, Nominal Categories, vizează categoriile gramaticale de număr, caz, gen, determinare, precum și rolurile semantice. A doua secțiune, Verbal Categories, vizează categoriile verbale de timp, aspect și modalitate, oferind un prețios instrument de lucru ce permite consolidarea deprinderilor de utilizare corectă a timpurilor verbale și a sensurilor și funcțiilor auxiliarelor modale și parafrazelor modale.

ro_RORomână