Opreanu Lucia – Literatură B (engleză). Caiet de studiu individual (IFR) Sem I

Untitled-1
Autor: Opreanu Lucia

Titlu: Literatură B (engleză). Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-684-8

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul II de studii, semestrul I, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză) (IFR). Cursul se concentrează asupra literaturii scrise în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea și primele două decenii ale secolului al XIX-lea în Marea Britanie. Studenţii se vor familiariza cu trăsăturile acestei scurte, dar importante perioade, principalii scriitori și operele lor majore, vor putea identifica convențiile și genurile, mișcările și tendințele literare. Studenţii sunt încurajaţi să folosească terminologia și metodele care le sunt deja cunoscute de la alte cursuri pentru a reacţiona în mod critic la textele propuse spre discuţie. Caietul de studiu individual este organizat în 7 unități de învățare (Introduction to Romanticism, William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, George Gordon Lord Bayron, Percy Bysshe Shelley; John Keats, Jane Austen), fiecare structurată astfel încât să-i corespundă 2-3 ore de studiu individual. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână