Opreanu Lucia – Literatură B (engleză). Caiet de studiu individual (IFR) Sem II

Untitled-1
Autor: Opreanu Lucia

Titlu: Literatură B (engleză). Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-665-7

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul III de studii, semestrul II, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză) (IFR). Cursul se concentrează pe ficțiunea britanică contemporană, urmărind evoluția romanului în a doua jumătate a secolului XX și în prima decadă a secolului XXI și acordând o atenție deosebită background-ului teoretic și cultural. Studenţii se vor familiariza cu trăsăturile acestei controversate, dar importante perioade, principalii scriitorii și operele lor majore, vor putea identifica convențiile și genurile, mișcările și tendințele literare. Caietul de studiu individual este structurat în 6 unități de învățare: Introduction to Postmodernism, David Lodge, Fay Weldon and Angela Carter, Kazuo Ishiguro and Graham Swift, Peter Ackroyd, Ian McEwan. Pentru a fi asimilată, fiecare unitate de învăţare este structurată astfel încât efortul individual să acopere echivalentul a două – trei ore de studiu. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână