Filologie

Stanca Nicoleta – Istoria literaturii şi civilizaţiei B (engleză). Caiet de studiu individual (IFR)

Autor: Stanca Nicoleta Titlu: Istoria literaturii şi civilizaţiei B (engleză). Caiet de studiu individual (IFR) An apariție: 2017 ISBN: 978-973-614-965-8 Domeniu: Filologie Detalii: Cursul Istoria literaturii şi civilizaţiei B (engleză) se axează pe literatura britanică scrisă din Evul Mediu până în secolul al XVIII-lea, cuprinzând literatura medievală, renaşterea britanică, secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea, …

Stanca Nicoleta – Istoria literaturii şi civilizaţiei B (engleză). Caiet de studiu individual (IFR) Citește tot »

Bejan Camelia – Limbă contemporană B IV (engleză). The Syntax of the English Language. The Complex Sentence. Caiet de studiu individual (IFR)

Autor: Bejan Camelia Titlu: Limbă contemporană B IV (engleză). The Syntax of the English Language. The Complex Sentence. Caiet de studiu individual (IFR) An apariție: 2017 ISBN: 978-973-614-687-9 Domeniu: Filologie Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul II de studii, semestrul II, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limbă și literatură română – …

Bejan Camelia – Limbă contemporană B IV (engleză). The Syntax of the English Language. The Complex Sentence. Caiet de studiu individual (IFR) Citește tot »

Vlad Eduard, Vlad Florian Andrei – Early British Gothic and Its Travelling Companions

Autor: Vlad Eduard, Vlad Florian Andrei Titlu: Early British Gothic and Its Travelling Companions An apariție: 2017 ISBN 978-973-614-958-0 Domeniu: Filologie Detalii: Volumul urmăreşte apariţia si expansiunea pe piaţa literară britanică a romanului gotic în strânsă legătură cu discursul naţionalist britanic în perioada construcţiei unei noi comunităţi imaginate în urma uniunii cu Scoţia şi în …

Vlad Eduard, Vlad Florian Andrei – Early British Gothic and Its Travelling Companions Citește tot »

Tamaş Cristina – Lire, comprendre, traduire un texte spécialisé. Apprendre à communiquer

Autor: Tamaş Cristina Titlu: Lire, comprendre, traduire un texte spécialisé. Apprendre à communiquer An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-895-8 Domeniu: Filologie Detalii: Cartea prof. Cristina Tamaș vine ca răspuns la o nevoie acută de mijloace de predare a limbii franceze pentru domenii nefilologice. Cartea propune o selecție judicioasă de texte esențiale pentru anumite domenii (juridic, economic, …

Tamaş Cristina – Lire, comprendre, traduire un texte spécialisé. Apprendre à communiquer Citește tot »

Tamaș Cristina – L’intercompréhension : de la Théorie à la Pratique

Autor: Tamaș Cristina Titlu: L’intercompréhension : de la Théorie à la Pratique An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-940-5 Domeniu: Filologie Detalii: Acest curs se adresează studenților de la masteratul de Limba Franceză și Plurilingvism în Spațiul European și propune o metodă modernă de a dobândi cunoștințele necesare primului nivel în spaniolă, prin intermediul cunoștințelor de limbă …

Tamaș Cristina – L’intercompréhension : de la Théorie à la Pratique Citește tot »

Hornoiu Diana – Elements of English Morphology: Verbal Categories

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Elements of English Morphology: Verbal Categories An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-899-6 Domeniu: Filologie Detalii: Cartea abordează categoriile verbale în limba engleză, reperspectivate în contextul celor mai recente teorii științifice. Capitolul I – Preliminary remarks on the verb phrase – prezintă stadiul cercetării în problematica claselor de verbe și a formelor paradigmatice …

Hornoiu Diana – Elements of English Morphology: Verbal Categories Citește tot »

Hornoiu Diana – Nominal Categories in English. Theory and Practice

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Nominal Categories in English. Theory and Practice An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-919-1 Domeniu: Filologie – Seria Studies in Linguistics Detalii: Problematica abordată în cele cinci capitole ale cărții este reperspectivată în contextul celor mai recente teorii științifice, fiecare termen / definiție căpătând valențe noi de ordin conceptual. Capitolul I – Basic …

Hornoiu Diana – Nominal Categories in English. Theory and Practice Citește tot »

Hornoiu Diana – Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-906-1 Domeniu: Filologie Detalii: Cartea tratează problematica alcătuirii corpusului (Capitolul I – Designing the Constanta Corpus: from tape to print), abordând aspecte legate de eșantionul informatorilor, etica și deontologia culegerii datelor empirice, variabile lingvistice, variabile sociologice, transcrierea …

Hornoiu Diana – Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings Citește tot »

Kaiter Olga – Construcţia identităţii în literatura de expresie germană din România

Autor: Kaiter Olga Titlu: Construcţia identităţii în literatura de expresie germană din România An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-917-7 Domeniu: Filologie Detalii: Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări l-a constituit ideea necesității de a contura identitatea scriitorilor de limbă germană în contextul spiritualității românești, europene și universale. Alegerea acestei tematici derivă din dorința și necesitatea …

Kaiter Olga – Construcţia identităţii în literatura de expresie germană din România Citește tot »

Chirobocea Olivia – Limba străină (engleză). Caiet de seminar (IFR) An 2 Sem II

Autor: Chirobocea Olivia Titlu: Limba străină (engleză). Caiet de seminar (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-969-6 978-973-614-619-0 Domeniu: Filologie Detalii: Cursul Limba străină (engleză) oferă studenţilor o bază atât din punct de vedere gramatical cât și a limbajului specific domeniului ales. Lucrarea este destinată studenţilor din anul II de studii, semestrul II, de la Facultatea …

Chirobocea Olivia – Limba străină (engleză). Caiet de seminar (IFR) An 2 Sem II Citește tot »

Ciobanu Estella Antoaneta – Limba B (engleză) Curs practic. Caiet de seminar (IFR) Sem I

Autor: Ciobanu Estella Antoaneta Titlu: Limba B (engleză) Curs practic. Caiet de seminar (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-955-9 978-973-614-688-6 Domeniu: Filologie Detalii: Cursul practic oferă studenţilor o oportunitate reală de a îşi îmbunătăți și exersa utilizarea limbii engleze în sensul cel mai larg, de la citire și înțelegerea ascultării la scris, vocabular, gramatică, punctuație …

Ciobanu Estella Antoaneta – Limba B (engleză) Curs practic. Caiet de seminar (IFR) Sem I Citește tot »

Nădrag Lavinia, Gălbează (Buzarna-Tihenea) Alina – Legal English in Context

Autor: Nădrag Lavinia, Gălbează (Buzarna-Tihenea) Alina Titlu: Legal English in Context An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-956-6 Domeniu:  Filologie –Colecţia-Studies in Linguistics Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor de la specializările filologie şi ştiinţe juridice (care studiază limba engleză de specialitate – limbaj juridic), dar şi persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul juridic. Scopul urmărit de cele două …

Nădrag Lavinia, Gălbează (Buzarna-Tihenea) Alina – Legal English in Context Citește tot »

Ciobanu Estella Antoaneta – Limba B (engleză) Curs practic. Caiet de seminar (IFR) Sem II

Autor: Ciobanu Estella Antoaneta Titlu: Limba B (engleză) Curs practic. Caiet de seminar (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-955-9 978-973-614-690-9 Domeniu: Filologie Detalii: Cursul practic oferă studenţilor o oportunitate reală de a îşi îmbunătăți și exersa limba engleză în sensul cel mai larg, de la citire și înțelegerea ascultării la scris, vocabular, gramatică, punctuație și …

Ciobanu Estella Antoaneta – Limba B (engleză) Curs practic. Caiet de seminar (IFR) Sem II Citește tot »

Codleanu Mioara – Analyse conversationelle. Cahiers de cours

Autor: Codleanu Mioara Titlu: Analyse conversationelle. Cahiers de cours An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-957-3 Domeniu: Filologie Detalii: Notele de curs reunite în aceste caiete de curs își propun să prezinte principalii parametri care jalonează analiza interacționistă a producțiilor lingvistice cotidiene, cu precădere a unui tip particular de interacțiune verbală: conversația. În lucrare sunt prezentate două …

Codleanu Mioara – Analyse conversationelle. Cahiers de cours Citește tot »

Dafinoiu Cristina-Valentina – Limba română pentru studenţii străini. Teste şi exerciţii suport pentru cursul practic, ediţia a IV-a revăzută şi readăugită

Autor: Dafinoiu Cristina-Valentina Titlu: Limba română pentru studenţii străini. Teste şi exerciţii suport pentru cursul practic, ediţia a IV-a revăzută şi readăugită An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-918-4 Domeniu: Filologie – Colecția Studii Românești Detalii: Lucrarea Limba română pentru studenţii străini. Teste şi exerciţii suport pentru cursul practic, ediţia a IV-a revăzută şi readăugită, se adresează …

Dafinoiu Cristina-Valentina – Limba română pentru studenţii străini. Teste şi exerciţii suport pentru cursul practic, ediţia a IV-a revăzută şi readăugită Citește tot »

Dafinoiu Cristina Valentina – Sinteze de limbă, cultură şi civilizaţie românească, vol. I

Autor: Dafinoiu Cristina Valentina Titlu: Sinteze de limbă, cultură şi civilizaţie românească, vol. I An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-924-5 978-973-614-925-2 Domeniu: Filologie. Seria Studii Românești Detalii: Lucrarea cuprinde sinteze de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească. Tematica variată şi cuprinzătoare, abordând subiecte din domenii diferite, va dezvălui cititorului un spaţiu cultural nou şi necunoscut lui, …

Dafinoiu Cristina Valentina – Sinteze de limbă, cultură şi civilizaţie românească, vol. I Citește tot »

Hasan Neriman – Limba turcă. Repere de istorie a limbii

Autor: Hasan Neriman Titlu: Limba turcă. Repere de istorie a limbii An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-939-9 Domeniu: Filologie Detalii: Volumul Limba turcă. Repere de istorie a limbii este o carte care invită cititorii, speciliști sau nu, să pătrundă într-un domeniu mai puțin abordat în filologia românească, acela al studiului unei limbi orientale din perspectivă diacronică. …

Hasan Neriman – Limba turcă. Repere de istorie a limbii Citește tot »

Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 1 Sem I

Autor: Tamaş Cristina Titlu: Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-911-5 978-973-614-912-2 Domeniu: Filologie Detalii: Predarea limbii franceze de specialitate se dovedeşte a fi un instrument indispensabil pentru tinerii jurişti, în contextul sociopolitic al Uniunii Europene. O importanţă deosebită a fost acordată în acest caiet de seminar simulării situaţiilor de …

Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 1 Sem I Citește tot »

Bejan Remus – Ion Barbu: un bergsonian care se ignoră? Eseu aupra ciclului ermetic din Joc Secund

Autor: Bejan Remus Titlu: Ion Barbu: un bergsonian care se ignoră? Eseu aupra ciclului ermetic din Joc Secund An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-938-2 Domeniu: Filologie Detalii: Dimensiune bergsoniană a creației barbiene a trecut neobservată de exegeza românească. Este o lacună pe care prezentul studiu își propune să o acopere, într-o încercare de a lărgi și …

Bejan Remus – Ion Barbu: un bergsonian care se ignoră? Eseu aupra ciclului ermetic din Joc Secund Citește tot »

Hasan Neriman – Limba turcă contemporană. Volumul 1 – Istoria limbii. Fonetică

Autor: Hasan Neriman Titlu: Limba turcă contemporană. Volumul 1 – Istoria limbii. Fonetică An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-921-4 978-973-614-922-1 Domeniu: Filologie Detalii: Volumul Limba turcă contemporană. Volumul 1 – Istoria limbii. Fonetică reprezintă un material- suport care cuprinde note de curs si aplicații pentru orele de seminar ale cursului Limbă turcă contemporană, al specializării Limbă …

Hasan Neriman – Limba turcă contemporană. Volumul 1 – Istoria limbii. Fonetică Citește tot »

Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 1 Sem II

Autor: Tamaş Cristina Titlu: Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-911-5 978-973-614-913-9 Domeniu: Filologie Detalii: Predarea limbii franceze de specialitate se dovedeşte a fi un instrument indispensabil pentru tinerii jurişti, în contextul socio-politic al Uniunii Europene. Lucrarea este destinată studenţilor din anul I de studii, semestrul II, de la Facultatea …

Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 1 Sem II Citește tot »

Cap-Bun Marina, Nicolae Florentina – Culturi şi civilizaţii est-europene. In memoriam Aida Todi

Autor: Cap-Bun Marina, Nicolae Florentina Titlu: Culturi şi civilizaţii est-europene. In memoriam Aida Todi An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-901-6 Domeniu: Filologie – Studii Românești în Context Internațional (STUR) Detalii: Prezentul volum, al patrulea din seria colecțiilor anuale de studii editate sub egida STUR, reunește lucrările celei de-a patra conferințe internaționale a Centrului de Cercetare și …

Cap-Bun Marina, Nicolae Florentina – Culturi şi civilizaţii est-europene. In memoriam Aida Todi Citește tot »

Hasan Neriman – Limba turcă contemporană. Volumul 2 – Morfologie

Autor: Hasan Neriman Titlu: Limba turcă contemporană. Volumul 2 – Morfologie An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-921-4 978-973-614-923-8 Domeniu: Filologie Detalii: Limba turcă contemporană. Volumul 2 – Morfologie reprezintă un material-suport care cuprinde note de curs si aplicații pentru orele de seminar ale cursului Limbă turcă contemporană, al specializării Limbă și Literatură Turcă din Cadrul Facultății …

Hasan Neriman – Limba turcă contemporană. Volumul 2 – Morfologie Citește tot »

Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 2 Sem I

Autor: Tamaş Cristina Titlu: Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-914-6 978-973-614-915-3 Domeniu: Filologie Detalii: Predarea limbii franceze de specialitate se dovedeşte a fi un instrument indispensabil pentru tinerii jurişti, în contextul socio-politic al Uniunii Europene. O importanţă deosebită a fost acordată în caietul de seminar simulării situaţiilor de comunicare. …

Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 2 Sem I Citește tot »

Hornoiu Diana – An Introduction to Pragmatics

Autor: Hornoiu Diana Titlu: An Introduction to Pragmatics An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-935-1 Domeniu: Filologie – Seria Studies in Linguistics Detalii: Cartea oferă o perspectivă complexă și originală asupra unor probleme de actualitate relevante cercetării din domeniul pragmaticii. Capitolul I – Pragmatics and other areas of linguistic inquiry – delimitează domeniul de studiu al pragmaticii …

Hornoiu Diana – An Introduction to Pragmatics Citește tot »

ro_RORomână